0936969473

Ngày: Tháng Mười Hai 2, 2018

Tin Tức

New City Phố Nối: Trái ngọt cho người tiên phong

Nỗ lực tìm con đường riêng của người trong nghề Với tính đặc thù vốn có của thị trường bất động sản, tiên phong trở thành một yếu tố bắt buộc dẫn đến thành công. Ở một diễn biến khác, các ông lớn đi tìm lối đi riêng cho mình với những thị trường cấp […]

Read More